Groepstraining

Tijdens de Groep managementtraining bevinden zich per boot drie à vier  cursisten aan boord. Tijdens de training wisselen de cursisten elkaar periodiek als leider van de boot af. De overige cursisten worden door de leidende cursist direct aangestuurd.
De training heeft als doel de leiderschapsvaardigheden per individu te vergroten. Daarom wordt samen met iedere cursist vooraf bepaald welke groeidoelen deze heeft. De oefeningen aan boord worden persoonlijk op de cursisten toegesneden. Wanneer de cursisten de rol van bemanning vervullen worden zij door de trainer betrokken bij de feedback richting de leider van het moment. Zowel het leiden als het geleid worden is leerzaam.

Werkwijze:
 • Online intake toets om persoonlijke eigenschappen inzichtelijk te maken.
 • Intake gesprek op de zaak met de cursisten en de opdrachtgever.
 • Basisbeginselen van het zeilen indien nodig bijbrengen.
 • Trainend en coachend zeilen naar de lunchbestemming.
 • Lunch a la carte.
 • Trainend en coachend terugzeilen naar de haven.
 • Wedstrijd varen om inzichten in de praktijk te brengen.
 • Per cursist vastleggen hoe de verkregen inzichten in de praktijk gebracht kunnen worden in een “Future me” document.
 • Speed date met feedback naar boordgenoten.
 • Diner a la carte.
 • Follow up van “Future me” met vorderingen en struikelblokken drie weken na de training.
 • Terugkoppeling van training met opdrachtgever.