Competentie check

Leiderschapsprofiel breng je al varend in kaart.

Deze test is bedoeld om competenties van de cursist te confirmeren. Denk bijvoorbeeld aan een kandidaat voor een leidinggevende rol. De kandidaat beweert dat hij over specifieke persoonlijke eigenschappen beschikt, die voor de organisatie doorslaggevend zijn. 
Op deze dag testen wij aan boord direct of deze eigenschappen, naar de maatstaven van de organisatie, daadwerkelijk aanwezig zijn. Bovendien brengen wij het gehele leiderschapsprofiel van de kandidaat in kaart. Een competentie kan zowel vaardigheid, houding als kennis inhouden, of een combinatie hiervan. Uiteraard is er hierna altijd de mogelijkheid om dit in een Solo- of Groepstraining verder te ontwikkelen.

Werkwijze:

Vooraf.

  • Opdrachtgever geeft in een gesprek aan welke competenties hij zoekt.
  • Kandidaat maakt online intake toets om persoonlijke eigenschappen inzichtelijk te maken.
  • Intake gesprek ’s ochtends in de haven.
  • Basisbeginselen van het zeilen doornemen. (Wind, Boot, Bediening)

Aan boord!

  • Zeilen naar de lunchbestemming, toetsing competenties onderweg.
  • Lunch a la carte.
  • Terugzeilen naar de haven.

Terug aan land.

  • Bevindingen met de kandidaat doornemen.
  • Terugkoppeling van de testresultaten aan de opdrachtgever.
nl_NLNederlands