Reverse training

De Reverse managementtraining is bedoeld om eigenschappen van de cursist te confirmeren.
Denk bijvoorbeeld aan een kandidaat voor een leidinggevende rol. De kandidaat beweert dat hij over specifieke persoonlijke eigenschappen beschikt, die voor de organisatie doorslaggevende zijn. Met Reverse testen wij aan boord direct of deze eigenschappen, naar de maatstaven van de organisatie, daadwerkelijk aanwezig zijn. Bovendien brengen wij het gehele leiderschapsprofiel van de kandidaat voor u in kaart.
Een bijkomend effect is dat door het karakter van Reverse wij instaat zijn om de kandidaat op dezelfde manier als bij de Solo managementtraining verder te laten ontwikkelen.

Werkwijze:
  • Online intake toets om persoonlijke eigenschappen inzichtelijk te maken.
  • Intake gesprek ’s ochtends in de haven.
  • Basisbeginselen van het zeilen indien nodig bijbrengen.
  • Trainend en coachend zeilen naar de lunchbestemming.
  • Lunch a la carte.
  • Trainend en coachend terugzeilen naar de haven.
  • Vastleggen met de cursist hoe de verkregen inzichten in de praktijk gebracht kunnen worden.
  • Terugkoppeling van de testresultaten aan de opdrachtgever.